Map and Nearby Locations:

Via del Carroccio, 6, 20016 Pero MI, Italy

SITES within 15 miles of Verizon Milan

Show SqMDistance Site name SqFt MW
2.38 miles Equinix Milan ML5
2.54 miles GTT Milan 3,229 0.16
2.54 miles Infracom Milan 70,000
2.54 miles CDLAN Caldera21 Milan 33,368 6.00
2.88 miles Data4 Milan 10.80
3.20 miles Level3 Milan (Via S Giusto)
4.25 miles Keppel Milan
5.04 miles Colt Milan 17,222 3.20
5.34 miles Equinix Milan ML2 18,750
5.67 miles Level3 Milan (Via Tortona)