Site: Level3 Milan (Via S Giusto)

Company: Lumen Technologies
Metro: Milan
Country: Italy
Region: Western Europe
Region: Europe
Region: EMEA
Region: World
Address:

Map and Nearby Locations:

Via S. Giusto, 51, 20153 Milano, Italy

SITES within 15 miles of Level3 Milan (Via S Giusto)

Show SqMDistance Site name SqFt MW
0.77 miles CDLAN Caldera21 Milan 33,368 6.00
0.77 miles Infracom Milan 70,000
0.77 miles GTT Milan 3,229 0.16
1.10 miles Equinix Milan ML5
1.31 miles Keppel Milan
2.14 miles Equinix Milan ML2 18,750
2.52 miles Level3 Milan (Via Tortona)
3.20 miles Verizon Milan
3.34 miles Colt Milan 17,222 3.20
3.52 miles Vantage Milan