Map and Nearby Locations:

15050 NW 79 Court, Miami Lakes, FL 33016

SITES within 15 miles of ifx Miami

Show SqMDistance Site name SqFt MW
9.49 miles Miami Data Vault 100,000
10.01 miles CoreSite Miami MI1 48,000
10.01 miles Atlantic Metro Miami MIA1
12.33 miles NAP of the Americas - Equinix Miami MI1 355,000 17.45
12.33 miles Level3 (was GX) Miami 3,520
12.40 miles Level3 Miami (49 Northwest 5th)
12.65 miles Atlantic Metro Miami MIA2 0.80
12.65 miles Fiberhub MIA1
12.66 miles QuadraNet Miami
12.66 miles Equinix Miami MI2 17,545 0.30