The Taiwan Data Center Map Has 4 Sites

Search Taiwan's Data Centers


Taiwan Data Center List

Chief Telecom HD Building
No. 37
Lane 188, Ruiguang Rd.,Taipei 114, Taiwan
Located in Taipei
Chief Telecom LY Building
No. 250
Yangguang Street, Neihu District, Taipei City, Taiwan 114
Located in Taipei
Chief Telecom TF Building
No. 45
Lane 76, Ruiguang Rd.,Taipei 114, Taiwan
Located in Taipei
Google Changhua Taiwan
No. 85
Zhangbin West 2nd Road, Xianxi Township, Changhua County, Taiwan 507
  • Owns Owns the Building

Largest Data Centers in Taiwan

Gross SqFt Gross SqFt Power (MW) Power (MW)
Chief Telecom LY Building
Chief Telecom TF Building
Chief Telecom HD Building
Google Changhua Taiwan
{{ datacenter.site_name }} {{ datacenter.total_gross_sqft }} {{ datacenter.total_power_mw }}

Top Taiwan Datacenter Markets by # of Sites

Loading...

Top Taiwan Datacenter Markets by Power Capacity (MW)

Loading...