The Vietnam Data Center Map Has 4 Sites

Search Vietnam's Data Centers


Vietnam Data Center List

CMC Telecom IDC
Phường Tân Phú
District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam
Located in Ho Chi Minh City
FPT HCM
37-39B Đường số 19
Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Located in Ho Chi Minh City
FPT IDC
17 Phố Duy Tân
Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam
Located in Hanoi
Telehouse Vietnam Hanoi
17 Duy Tân
Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam
Located in Hanoi

Largest Data Centers in Vietnam

Gross SqFt Gross SqFt Power (MW) Power (MW)
FPT HCM
CMC Telecom IDC
Telehouse Vietnam Hanoi
FPT IDC
{{ datacenter.site_name }} {{ datacenter.total_gross_sqft }} {{ datacenter.total_power_mw }}