EdgeConneX San Diego: EDC-19-07-NEW-San-Diego-DataSheet-V5d.pdf