365 Nashville (NA1): NashIX-Data-Sheet-for-365-Data-Centers.pdf