Map and Nearby Locations:

11300 NW 25th Street, Miami, FL 33172

SITES within 15 miles of Telefonica Miami

Show SqMDistance Site name SqFt MW
11.66 miles NAP of the Americas - Equinix Miami MI1 355,000 17.45
11.66 miles Level3 (was GX) Miami 3,520
11.70 miles Atlantic Metro Miami MIA2 0.80
11.71 miles QuadraNet Miami
11.71 miles 36 NE 2nd - Digital Realty 2.00
11.71 miles zColo Miami 36 2nd 23,200 1.87
11.71 miles telx Miami 23,805 0.75
11.71 miles Equinix Miami MI2 17,545 0.30
11.71 miles ColoHouse 24,000
11.92 miles Level3 Miami (200 Southeast 1st)