Map and Nearby Locations:

49 NW 5th Street, Miami, FL 33128

SITES within 15 miles of Level3 Miami (49 Northwest 5th)

Show SqMDistance Site name SqFt MW
0.25 miles NAP of the Americas - Equinix Miami MI1 355,000 17.45
0.25 miles Level3 (was GX) Miami 3,520
0.26 miles Atlantic Metro Miami MIA2 0.80
0.27 miles QuadraNet Miami
0.27 miles zColo Miami 36 2nd 23,200 1.87
0.27 miles Equinix Miami MI2 17,545 0.30
0.27 miles 36 NE 2nd - Digital Realty 2.00
0.27 miles telx Miami 23,805 0.75
0.27 miles ColoHouse 24,000
0.50 miles Volico Miami