CoreSite Reston Campus VA1 VA2: 0007-slk-mkt-NVA-20150810-low.pdf